Verwijderingsbijdrage

Conform de door het Europese Parlement vastgelegde wettelijke richtlijn 2002/96/RG welke in Nederland is omgezet in het Besluit Beheer Elektrische Apparaten zijn wij wettelijk verplicht om op alle apparatuur, accessoires en onderdelen een verwijderingsbijdrage door te berekenen op de factuur. Hiervoor zullen door ons de wettelijk vastgestelde tarieven gehanteerd worden. De verwijderingsbijdrage wordt apart vermeldt op de factuur.